Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Miền Tây gạo trắng nước trong
Một thời nức tiếng chung lòng Tây Đô