Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em phước đức đời đời
Có Tam Đảo đẹp, bốn mùa xinh tươi?