Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Cát bay ai bốc hỡi nàng 

Sóng không ai vỗ, cây rừng ai rung?