Câu đố về thực vật, hoa quả:

Da cóc mà bọc trứng gà
Bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn.
(Là quả gì?)