Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào có bãi Quy Nhơn
Có thành Hoàng đế, có bảo tàng Quang Trung.