Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Con gì đưa cỏ không ăn
Đưa nước không uống, nhe răng cười hoài
Nó cõng bé cưỡi mỗi ngày
Phi nước đại, lại đứng hoài một nơi?
(Là con gì?)