Câu đố về thực vật, hoa quả:

Cánh vàng, nhị lớn
Quay hướng mặt trời
Hạt thơm béo ngậy
Mời bạn thử xơi.
(Là hoa gì?)