Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì vỏ sắc vàng tươi
Ruột ăn thơm ngọt, mọi người đều ưa
Chỉ riêng mấy chú trò hư
Mùa thị rất sợ, rất lo dẫm vào?
(Là quả gì?)