Câu đố về các nhạc cụ:

Cái chân cán cuốc, cái bụng bằng mày
Cái răng thất thểu, cái tay bơ thờ
Có khi vịnh phú, ngâm thơ
Có khi thơ thẩn đợi chờ tay ai.
(Là đàn gì?)