Câu đố về động vật:

Chim gì kêu suốt mùa hè
Nó kêu "nước nước" ven đế ven đường