Câu đố về các loài động vật:

Con gì vôi trắng bỏ ô
Cứu người khi sống, chết còn bộ xương?