Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Em là “cửa sổ tâm hồn”
Khi vui khô ráo, khi buồn ướt mem?