Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cà Mau xanh nước, xanh rừng
Cửa gì nơi chốn chùa chiền có tôi