Câu đố về thực vật, hoa quả:

Tên em không thiếu không thừa
Tấm lòng vàng ngọt, ngon vừa lòng anh.
(Là quả gì?)