Câu đố về vật dụng:

Mùa đông mặc áo đủ màu
Mùa hè cởi áo cất sâu đáy hòm
Là cái gì?