Câu đố về động vật:

Cá gì nuôi ở ao hồ
Thêm o vào cuối biết về chuột ngay?
Cá gì ở biển biết bay
Thịt ngon nổi tiếng xưa nay nhất nhì?
(Là những cá gì?)