Câu đố về các loài động vật:

Cá gì đuôi nhọn và dài
Năm xưa ra trận, tuốt gươm oai hùng?