Câu đố về động vật:

Cá gì đầu bẹp, có râu
Cả đời ẩn dưới bùn sâu kiếm mồi?
(Là con gì?)