Câu đố về động vật:

Con chị mào đỏ
Lông mượt như tơ
Sáng sớm tinh mơ
Gọi người thức dậy.
(Là con gì?)