Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

“Bước tới đèo Ngang bóng xế tà”
Địa danh quen thuộc, chính danh tỉnh nào?