Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào tên gọi Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai?