Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Bớt đầu thì bé nhất nhà
Đầu, đuôi bỏ hết - hóa ra béo tròn.
Để nguyên - mình lại thon thon
Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.
(Là chữ gì?)