Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mái gì khua nước, đẩy đưa con thuyền?