Câu đố khác:

Bốn chữ đi khắp một đời
Ai sinh ra cũng phải thời trải qua?