Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quanh năm cồn cát nắng chang
Có hồ Cẩm Lý, có đèo Ba Thang
Có Phong Nha, núi Kẻ Bàng
Ai về nơi ấy, trời mây hữu tình?