Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có cầu Tràng Tiền
Có lăng vua Nguyễn, có thành quách xưa?