Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Quốc Độ xưa, nước Văn Lang
Trị vì, mười tám vua Hùng, định an
Trải bao biến đổi đất mình
Giữ gìn nguyên vẹn, công trình xa xưa
Hằng năm cứ đến mồng mười
Tháng ba, âm lịch người người về đây?