Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Sáng Thủ Thiêm, chiều Sài Gòn
Cầu kia nối nhịp hai bờ yêu thương?