Câu đố về thức ăn:

Bánh gì trong vắt bọc tôm
Ai ăn cũng thích, ai nhìn cũng ưa?