Câu đố về các loài động vật:

Bốn chân: hai ngắn, hai dài
Hình dong: mặt ngắn hơn tại lạ lùng
Chạy nhanh nổi tiếng ai bằng
Nhưng chậm miệng, chẳng hé răng cất lời?