Câu đố khác:

Chung nhà với đục, với bào
Thêm hỏi ra vào, ai cũng ghé qua
Bỏ dấu, ngang dọc nhà ta
Đánh sắc, khỏi móc đứt da tức thì?