Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Góp phần giải phóng Thăng Long
“Thuật hoài” chí khí nam nhân tỏ bày?