Câu đố về thực vật:

Béo tròn mặc áo đỏ vàng
Bụng đầy ngăn chứa hạt xoàn kim cương
Là quả gì?