Câu đố về thực vật:

Thẹn thùng má ửng dáng hương
Mận hỏi bẽn lẽn người thương chưa từng
Là quả gì?