Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào danh tiếng lẫy lừng
Ba lần giặc đến, ba lần thây phơi?

Đố là sông gì?