Câu đố về động vật:

Bay cùng chúng bạn thong dong
Nhớ xưa thơ ấu sống trong ao hồ.
Hạt thóc thấp thỏm ngóng chờ
Nhìn tôi để lựa thời cơ phơi mình.
(Là con gì?)