Câu đố về các nhạc cụ:

Ấp iu bằng cả vai mình
Cả cằm, cả cổ tận tình nâng lên
Kéo như kéo nhị kia xem
Âm thanh réo rắt vang lên nhẹ nhàng.
(Là đàn gì?)