Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Anh đi xuôi ngược tung hoành
Tìm về sáu tỉnh ghé nhà thăm em?