Câu đố về động vật:

Đầm, ao, sông, nước là nhà
Mặc áo giáp chẳng xông phải trận tiền
La đà đáy nước triền miên
Miệng ăn bùn đất dáng hiền hiền khô
Là con gì?