Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

“Bảo tàng tượng Phật Việt Nam”
Hai ba chín bậc mới lên tới chùa
Hằng trăm tượng gỗ sơn son
Thếp vàng, chạm khắc tinh vi, chùa gì?