Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Hoài Lê rời bỏ kinh kỳ
Chiều tà thơ thẫn bước đi qua đèo
Dưới xa vài chú tiều phu
Bên sông lác đác chợ kia mấy nhà?