Câu đố về thức ăn:

Bánh gì trắng trẻo mịn màng
Tròn như mặt nguyệt ngậm vào tan nhanh?