Câu đố về động vật:

Hai chân đứng, hai chân quỳ
Cái da bì bì, cấm nói con cóc.
(Là con gì?)