Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Bão bùng tìm chỗ trú thân
Vinh nào nằm cạnh Cà Mau mỡ màng?