Câu đố về thức ăn:

Thịt màu vàng, gân màu trắng
Dáng hình như chiếc tai ngoài lợn kia?