Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Xưa là đảo được phù sa
Đắp bồi nên Ngũ Hành Sơn nơi nào?