Câu đố hoa gì:

Hoa gì tên ngỡ cực to
Thường thấy ở chùa, ngan ngát mùi hương?