Câu đố về vật dụng:

Có cánh mà chẳng phải chim
Vút lên trời biếc trốn tìm cùng mây
Là cái gì?