Câu đố về thức ăn:

Bánh gì lại thích ăn dâu
Sợi trong, sợi trắng chẳng ham tơ vàng?