Câu đố tổng hợp:

Có mặt mà không có mũi
Có tai mà không có mồm
Bị chém chảy máu mà không tức
Bị thương mà không chết được
Là cái gì?